Test udgave
 

Tusind tak fordi du vil hjælpe til indenfor social- og handicapområdet i Region Nordjylland.


På botilbud og institutioner i Region Nordjylland bor der mennesker, som er særligt udsatte, og som vi gør alt hvad vi kan for at beskytte. Vi er meget taknemmelige for, at du udviser samfundssind og stiller dig til rådighed. Vi står som samfund overfor en stor og svær opgave, og dit bidrag er med til at gøre en forskel.

Vi gør samtidig alt hvad vi kan for at passe på dig, mens du hjælper os med at passe på borgerne på vores tilbud. Vi har iværksat en beredskabsplan, som skal beskytte både personale og borgere. Den vil du blive en del af.

Samarbejdet med dig organiseres af SOS VIKAR A/S, som varetager koordineringen af jobbanken og vikaropgaver for socialområdet i Region Nordjylland.
Du bliver således tilknyttet SOS VIKAR A/S til at udføre opgaver på botilbud og institutioner i Region Nordjylland. Der betales overenskomstmæssig løn for din indsats.

REGION NORDJYLLAND - SPECIALSEKTOREN
– i gode hænder